Valberedningen informerar

FAIF logoImorgon, 16 februari, håller föreningen årsmöte och här kommer information från valberedningens ordförande Ricardo Carreno som lett arbetet med att forma styrelsen som ska leda FAIF under 2016.

Valberedningen har i enlighet med föreningens stadgar tillfrågat alla förtroendevalda om hur de ställer sig till en ny mandatperiod. Morgan Andersson som varit ordförande i två år deklarerade tidigt att han vill lämna över ordförandeklubban. Tack för det arbete du lagt ner i styrelsen! Morgan försvinner dock inte föreningen utan kommer att leda arbetet i Anläggningsgruppen. Till ny ordförande nomineras Peter Svensson, som om han väljs kommer tillbaka i styrelsen efter runt 15 år utanför styrelsen.
Styrelseledamöterna med utgående mandat, Johan Eriksson och Fredrik Strågesjö, ställer upp för omval. Som suppleant får vi in lite nytt blod när Daniel Björkander ersätter Anton ’Öland’ Standert. Mattias Sallander är kvar fär omval.
Även i valberedningen kommer det in nya personer då Dennis Nilsson och Tobias Nordström tackat ja för att säkra kandidater till nästa års årsmöte.

Nomineringar till styrelsen 2016
Ordförande: Peter Svensson (nyval)
Ledamot: Johan Eriksson (omval)
Ledamot: Fredrik Strågesjö (omval)
Andreas Svensson och Karl Olsson-Liljekvist har ett år kvar på sina mandat.

Suppleant 1: Daniel Björkander (nyval)
Suppleant 2: Mattias Sallander (omval)

Nomineringar till valberedning 2016
Ordförande: Ricardo Carreno (omval)
Ledamot: Dennis Nilsson (nyval)
Ledamot: Tobias Nordström (nyval)

Kallelse till årsmötet