Peter Svensson ny ordförande

Morgan lämnar över ordförandeklubban till Peter

Morgan lämnar över ordförandeklubban till Peter

Igår höll föreningen sitt ordinarie årsmöte för att avsluta föreningens 66:e verksamhetsår. Av föreningens drygt 30 medlemmar var 15 på plats i klubbstugan och mötet avverkades snabbt utan några diskussioner. Ekonomin är i sin ordning och föreningen visade på nytt upp ett positivt resultat, i år i storleksordningen 15% av omsättningen. Tack alla ni sponsorer, medlemmar och supportrar som bidrar till att vår förening lever kvar och håller landsbygden levande.

Mötet gick på valberedningens förslag och Peter Svensson valdes till ny ordförande, Johan Eriksson och Fredrik Strågesjö fick förnyat förtroende som ledamöter.

Styrelsen
Peter Svensson, ordförande (nyval)
Andreas Svensson, kassör (sittande)
Fredrik Strågesjö, sekreterare (omval)
Karl Olsson-Liljekvist, ledamot (sittande)
Johan Eriksson, ledamot (omval)

Daniel Björkander, suppleant (nyval)
Mattias Sallander, suppleant (omval)

Valberedning
Ricardo Carreno, ordförande (omval)
Dennis Nilsson, ledamot (nyval)
Tobias Nordström, ledamot (nyval)

Revisorer
Ingvar Faming (omval) och Lennart Pettersson (omval)

Efter att mötet avslutats blev det sedvanlig semmelfika, prat om vad som komma skall och gamla minnen.