Rapport från årsmötet

Tisdagen den 12 februari höll föreningen sitt ordinarie årsmöte för att avsluta föreningens 70:e verksamhetsår. Av föreningens cirka 40 medlemmar var 12 på plats i klubbstugan och mötet avverkades snabbt utan några diskussioner. Ekonomin är i sin ordning och föreningen visade på nytt upp ett positivt resultat.
Tack alla ni spelare, medlemmar, sponsorer och supportrar som bidrar till att vår förening lever kvar och håller landsbygden levande!

Årsmötet gick på valberedningens förslag där Johan Andersson ersätter Dennis Nilsson och omval för övriga ledamöter, vilket ger kontinuitet i föreningsarbetet.

Styrelsen
Peter Svensson, ordförande (omval, 1 år)
Andreas Svensson, kassör (omval, 2 år)
Fredrik Strågesjö, sekreterare (sittande)
Johan Eriksson, ledamot (sittande)
Daniel Björkander, ledamot (omval, 2 år)
Johan Andersson, ledamot (nyval, 2 år)
Marcus Degerskär, ledamot (sittande)

Karl Olsson-Liljekvist, suppleant (omval)
Mattias Sallander, suppleant (omval)

Valberedning
Ricardo Carreno, ordförande (omval, 2 år)
Tobias Nordström, ledamot (omval, 1 år)
Jakob Karlstrand, ledamot (omval, 1 år)

Revisorer
Ingvar Faming (omval) och Lennart Pettersson (omval)

Efter att mötet avslutats blev det sedvanlig semmelfika och diskussioner kring föreningens 70-årsjubileum. Missa inte festen 15 juni!