Valberedningen informerar

Idag, 12 februari klockan 18.00, är det föreningens årsmöte och här kommer en påminnelse samtidigt med information från valberedningens ordförande Ricardo Carreno som lett arbetet med att forma styrelsen som ska leda FAIF under 2019.

Valberedningen har i enlighet med föreningens stadgar tillfrågat alla förtroendevalda om hur de ställer sig till en ny mandatperiod. Andreas Svensson och Daniel Björkander har tackat ja till omval, vilket är glädjande då de är uppskattade för sitt arbete i styrelsen.
Däremot väljer Dennis Nilsson att stiga av, vi tackar honom för sitt arbete i styrelsen, men vi är också glada för att han fortsätter med ansvaret för fotbollsplanen. Som ersättare till Dennis nominerar valberedningen Johan Andersson, som vi tror kommer bidra på ett bra sätt i styrelsen.

Nomineringar till styrelsen 2019
Ordförande: Peter Svensson (omval, 1 år)
Ledamot: Andreas Svensson (omval, 2 år)
Ledamot: Daniel Björkander(omval, 2 år)
Ledamot: Johan Andersson (nyval, 2 år)
Johan Eriksson, Fredrik Strågesjö och Marcus Degerskär har ett år kvar på sina mandat.

Suppleant 1: Karl Olsson-Liljekvist (omval, 1 år)
Suppleant 2: Mattias Sallander (omval, 1 år)

Nomineringar till valberedning 2019
Ordförande: Ricardo Carreno (omval, 2 år)
Ledamot: Tobias Nordström (omval, 1 år)
Ledamot: Jakob Karlstrand (omval, 1 år)

Kallelse till årsmötet