Valberedningen informerar

Idag, 27 februari 18.00, är det föreningens årsmöte och här kommer en påminnelse samtidigt med information från valberedningens ordförande Ricardo Carreno som lett arbetet med att forma styrelsen som ska leda FAIF under 2018.

Valberedningen har i enlighet med föreningens stadgar tillfrågat alla förtroendevalda om hur de ställer sig till en ny mandatperiod. Glädjande nog så har samtliga meddelat att de ställer upp för omval, vilket ger en bra kontinuitet i föreningsarbetet. Även i valberedningen behåller vi samma styrka. Så det har varit ett enkelt arbete för valberedningen i år!

Nomineringar till styrelsen 2018
Ordförande: Peter Svensson (omval, 1 år)
Ledamot: Johan Eriksson (omval, 2 år)
Ledamot: Fredrik Strågesjö (omval, 2 år)
Ledamot: Marcus Degerskär (omval, 2 år)
Andreas Svensson, Daniel Björkander och Dennis Nilsson har ett år kvar på sina mandat.

Suppleant 1: Karl Olsson-Liljekvist (omval, 1 år)
Suppleant 2: Mattias Sallander (omval, 1 år)

Nomineringar till valberedning 2018
Ordförande: Ricardo Carreno (omval, 2 år)
Ledamot: Tobias Nordström (omval, 1 år)
Ledamot: Jakob Karlstrand (omval, 1 år)

Kallelse till årsmötet