Valberedningen informerar

Om en vecka, tisdagen den 14 Februari, håller föreningen årsmöte och här kommer information från valberedningens ordförande Ricardo Carreno som lett arbetet med att forma styrelsen som ska leda FAIF under 2017.

Valberedningen har i enlighet med föreningens stadgar tillfrågat alla förtroendevalda om hur de ställer sig till en ny mandatperiod. Karl Olsson-Liljekvist har meddelat att han vill ta ett steg ner från styrelsen och kommer gå in som suppleant och byter då plats med Daniel Björkander.
Vidare har styrelse framfört önskemål om att utöka styrelsen med två ledamöter för att kunna sprida arbetet ytterligare. Där har vi hittat två bra kandidater i Dennis Nilsson och Marcus Degerskär som går in i styrelsen på två respektive ett år för att få korrekt antal ledamöter som väljs varje år.
Även i valberedningen kommer det in lite nytt då Dennis går in i styrelsen förslår vi att han ersätts av Jakob Karlstrand.

Nomineringar till styrelsen 2017
Ordförande: Peter Svensson (omval, 1 år)
Ledamot: Andreas Svensson (omval, 2 år)
Ledamot: Daniel Björkander (nyval, 2 år)
Ledamot: Dennis Nilsson (nyval, 2 år)
Ledamot: Marcus Degerskär (nyval, 1 år)
Johan Eriksson och Fredrik Strågesjö har ett år kvar på sina mandat.

Suppleant 1: Karl Olsson-Liljekvist (nyval, 1 år)
Suppleant 2: Mattias Sallander (omval, 1 år)

Nomineringar till valberedning 2017
Ordförande: Ricardo Carreno (sittande)
Ledamot: Tobias Nordström (omval, 1 år)
Ledamot: Jakob Karlstrand (nyval, 1 år)

Kallelse till årsmötet