Rapport från årsmötet

FAIF-HjärtaIgår på Alla hjärtans dag höll föreningen sitt ordinarie årsmöte för att avsluta föreningens 68:e verksamhetsår. Av föreningens drygt 30 medlemmar var 12 på plats i klubbstugan och mötet avverkades snabbt utan några diskussioner. Ekonomin är i sin ordning och föreningen visade på nytt upp ett positivt resultat.
Tack alla ni spelare, medlemmar, sponsorer och supportrar som bidrar till att vår förening lever kvar och håller landsbygden levande!

Årmötet gick på valberedningens genomarbetade förslag där styrelsen utökas med två ledamöter för att förbättra och fördela föreningsarbetet ytterligare.

Styrelsen
Peter Svensson, ordförande (omval, 1 år)
Andreas Svensson, kassör (omval, 2 år)
Fredrik Strågesjö, sekreterare (sittande)
Johan Eriksson, ledamot (sittande)
Daniel Björkander, ledamot (nyval, 2 år)
Dennis Nilsson, ledamot (nyval, 2 år)
Marcus Degerskär, ledamot (nyval, 1 år)

Karl Olsson-Liljekvist, suppleant (nyval)
Mattias Sallander, suppleant (omval)

Valberedning
Ricardo Carreno, ordförande (sittande)
Tobias Nordström, ledamot (nyval, 1 år)
Jakob Karlstrand, ledamot (nyval, 1 år)

Revisorer
Ingvar Faming (omval) och Lennart Pettersson (omval)

Efter att mötet avslutats blev det sedvanlig semmelfika, prat om vad som komma skall och gamla minnen. Aymonn Andersson hade med en gammal bok med utklipp som väckte många gamla minnen till liv.